Vedlejší specializace Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací

2KK Komerční komunikace

Vedlejší specializace Komerční komunikace je určena studentům, kteří chtějí získat informace o tom jak komunikovat se spotřebiteli ve světě masových komunikací a nových informačních technologií. Jednotlivé kurzy (5 kurzů) vedlejší specializace jsou lektorovány předními experty z nadnárodních komunikačních agentur, výzkumných organizací, průmyslových a obchodních podniků, médií a pedagogy katedry Obchodního podnikání a komerčních komunikací a Katedry práva. Vedlejší specializace je zformována v souladu s pokyny Edcom (Evropské nadace pro výuku komerčních komunikací), která je součástí Evropské Asociace Komunikačních Agentur se sídlem v Bruselu. Vedlejší specializace Komerční komunikace je organizována v úzké spolupráci s Asociací komunikačních agentur ČR a Asociací Public Relations agentur ČR. Absolventi získají pokročilé znalosti o moderních komerčních komunikacích, které jim umožňují rychlé a bezproblémové zapojení do praxe. Nejlepší absolventi vedlejší specializace obdrží prestižní certifikát Edcom, podepsaný představiteli FMV a AKA.

2MI Manažerská informatika

Vedlejší specializace Informační a prezentační technologie v praxi je určena studentům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zejména dovednosti v oblasti využívání běžných i pokročilých funkcí v praxi nejvíce používaných počítačových programů. Student před vstupem do vedlejší specializace nemusí mít s danými programy zkušenosti, ale očekává se jeho aktivní zájem, se kterým bude řešit problémy fiktivní firmy. Výuka se rozvíjí postupně od zvládnutí programů Word, Excel, PowerPoint až po programy Project, Visio, Access, SharePoint, Lync, Outlook, Dynamics CRM.

Využití nabytých znalostí a dovedností je široké a týká se v současné době prakticky jakéhokoliv pracovního místa výkonného či vrcholového manažera, jakéhokoliv odvětví či oboru lidské činnosti. Zároveň absolventi budou schopni skládat zkoušky pro získání certifikátu ECDL.

 

2OP Retail business

Vedlejší specializace Retail Business je určena studentům, kteří si chtějí osvojit praktické znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního retailingu. Studenti se seznámí s odvětvím, které patří mezi nejvýznamnější na vnitřním trhu EU nejenom svým vlastním výkonem, ale i vlivem na dodavatelská odvětví a chování spotřebitele. Absolventi vedlejší specializace pochopí strategie různých typů retailerů – mezinárodních řetězců i lokálních obchodníků, získají specifické znalosti a dovednosti potřebné v tradičním kamenném obchodě a v elektronickém obchodování. Vedlejší specializace ve velké míře využívá ve výuce experty z praxe, kteří přiblíží studentům aktuální trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.