Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu/červnu 2020

Podle platného opatření děkana je nutné odevzdat bakalářské a diplomové práce pro obhajoby v květnu/červnu 2020 v termínu do 24. dubna 2020. Závěrečné práce se odevzdávají POUZE ELEKTRONICKY. Do InSISu je doplněna věta, kterou se při odevzdání elektronické verze práce stvrzuje obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo (podepsání se tedy nahrazuje akcí v InSISu v průběhu odevzdávání).

O termínech obhajob budou studenty informovat vedoucí jejich kvalifikačních prací.