Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu/únoru 2020

Podle platného opatření děkana je nutné odevzdat bakalářské a diplomové práce pro obhajoby v lednu/únoru 2020 v termínu do 6. prosince 2019. Do tohoto data je nezbytné vložit práce do InSISu a současně je nezbytné odevzdat jedno písemné vyhotovení práce v pevné vazbě na sekretariát Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací (m. č. NB 251) paní Ing. Heleně Ouředníkové v jejích úředních hodinách. Vedoucí práce si může vyžádat druhé písemné vyhotovení v pevné vazbě.

Spolu s prací prosíme přineste také vytištěný e-mail, který obdržíte automaticky po vložení práce do InSISu. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v „Zadání kvalifikační práce“; v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat.

O termínech obhajob budou studenty informovat vedoucí jejich kvalifikačních prací.