Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019

Podle platného opatření děkana je nutné odevzdat bakalářské a diplomové práce pro obhajoby v září 2019 v termínu 28. června 2019. Do tohoto data je nezbytné vložit práce do InSISu a současně je nezbytné odevzdat dvě písemná vyhotovení práce v pevné vazbě  na sekretariát Katedry cestovního ruchu (m. č. NB 241) paní Veronice Burešové v jejích úředních hodinách.  Spolu s prací prosíme přineste také vytištěný e-mail, který obdržíte automaticky po vložení práce do InSISu. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce; v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat.

Přihlášení na termín obhajoby bude z technických důvodů možné až od pondělí 2. září 2019 dopoledne. O termínech obhajob budou studenty informovat vedoucí jejich kvalifikačních prací.