Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu a únoru 2019

Podle platného opatření děkana je nutné odevzdat bakalářské a diplomové práce pro obhajoby v lednu a únoru 2019 v termínu 7. prosince 2018 do 23:59 hod. Do tohoto termínu je nezbytné vložit práce do InSISu.

Dvě písemná vyhotovení práce v pevné vazbě je pak nutné odevzdat na sekretariát katedry (paní Kaucká, m. č. NB 251) nejlépe do pondělí 10. prosince 2018 (nejpozději pak do středy 12. prosince 2018), a to mezi 9 – 11 hodinou. Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který obdržíte automaticky po vložení práce do InSISu. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce; v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat.