Profil vedlejší specializace

Komerční komunikace

Garant

doc. PhDr. Ing. Vladimír Bárta, CSc.

 

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Komerční komunikace je určena studentům, kteří chtějí získat informace o tom jak komunikovat se spotřebiteli ve světě masových komunikací a nových informačních technologií. Jednotlivé kurzy (5 kurzů) vedlejší specializace jsou lektorovány předními experty z nadnárodních komunikačních agentur, výzkumných organizací, průmyslových a obchodních podniků, médií a pedagogy katedry Obchodního podnikání a komerčních komunikací a Katedry práva. Vedlejší specializace je zformována v souladu s pokyny Edcom (Evropské nadace pro výuku komerčních komunikací), která je součástí Evropské Asociace Komunikačních Agentur se sídlem v Bruselu. Vedlejší specializace Komerční komunikace je organizována v úzké spolupráci s Asociací komunikačních agentur ČR a Asociací Public Relations agentur ČR. Absolventi získají pokročilé znalosti o moderních komerčních komunikacích, které jim umožňují rychlé a bezproblémové zapojení do praxe. Nejlepší absolventi vedlejší specializace obdrží prestižní certifikát Edcom, podepsaný představiteli FMV a AKA.

 

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vzhledem k tomu, že některé materiály a případně přednášky jsou v anglickém jazyce, předpokládá se u studentů znalost angličtiny alespoň na dobré úrovni.

 

Kapacita na semestr

27 studentů.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague