Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v letním semestru 2016/2017

Podle platného opatření děkana je nutné odevzdat bakalářské a diplomové práce pro obhajoby letním semestru 2016/2017 v termínu 28. dubna 2017. Do tohoto data je nezbytné vložit práce do InSISu.

Dvě písemná vyhotovení práce v pevné vazbě je pak nutné odevzdat na sekretariát katedry v úředních hodinách sekretářky katedry paní Kaucké nejpozději do pátku 5. května 2017. Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který obdržíte automaticky po vložení práce do InSISu. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce; v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague