Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2017

Pro obhajoby v září 2017 je nutné podle platného opatření děkana odevzdat bakalářské a diplomové práce v termínu 30. června 2017. Do tohoto data je nezbytné vložit práce do InSISu.

Dvě písemná vyhotovení práce v pevné vazbě je pak nutné odevzdat na sekretariát katedry (nejpozději) ve dnech 3. a 4. července 2017, vždy od 9:00 do 11:30. Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který obdržíte automaticky po vložení práce do InSISu. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce; v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague