Seznam doktorandů s pracemi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Alexandr Asmalovskij xasmo00@vse.cz 4 Společensky odpovědné podnikání jako nástroj globální udržitelnosti prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Mgr. Jan Hebnar, MBA hebj00@vse.cz 1 X Kulturní rozdíly ve firemním řízení mezi českými a čínskými manažery doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Ondřej Hradský xhrao08@vse.cz 3 Nástupnictví v českých rodinných firmách prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Aditya Jaiswal jaia00@vse.cz 1 Impact of Industry4.0 Technologies on the Financial Performance of the Retail MNCs prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Ing. Martin Roškot, MA, BBS xrosm21@vse.cz 1 X The Impact of Non-financial Reporting on Stocks of European Companies doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek sadt00@vse.cz 2 Typologie spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. kombinovaná
Ing. Zdeněk Vik xvikz01@vse.cz 1 Řízení a využití Big dat v E-commerce doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kombinovaná