Seznam doktorandů s pracemi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Farhi-Zimmerman Mariela qzimm00@vse.cz 5 Cultural Dimensions of Czech Republic and Argentina, to foster Competitiveness prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Hebnar Jan hebj00@vse.cz 2 Kulturní rozdíly ve firemním řízení mezi českými a čínskými manažery doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Hradský Ondřej xhrao08@vse.cz 4 Nástupnictví v českých rodinných firmách prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Roškot Martin xrosm21@vse.cz 2 The Impact of Non-financial Reporting on Stocks of European Companies doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Vik Zdeněk xvikz01@vse.cz 2 Řízení a využití Big data z e-commerce (CRM) pro retail, gastronomii a on-line prodej doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kombinovaná