Seznam doktorandů s pracemi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Mariela Farhi-Zimmerman qzimm00@vse.cz 5 Cultural Dimensions of Czech Republic and Argentina, to foster Competitiveness prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Ing. Ondřej Hradský xhrao08@vse.cz 4 Nástupnictví v českých rodinných firmách prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Aditya Jaiswal jaia00@vse.cz 2 Impact of Industry4.0 Technologies on the Financial Performance of the Retail MNCs prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. kombinovaná
Ing. Zdeněk Vik xvikz01@vse.cz 2 Řízení a využití Big data z e-commerce (CRM) pro retail, gastronomii a on-line prodej doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kombinovaná