Zpracované doktorské práce

Téma práce Autor práce Školitel
Branding a jeho úloha na trzích potravinářských výrobků v ČR, na Slovensku, v Rakousku Ing. Přemysl Průša, Drozen
Diagnostika obchodních firem v mezinárodním kontextu Ing. Vladimíra Filipová, Drozen
Exaktní metody v obchodě (modelový přístup) Ing. Tomáš Zeithamer, Drozen
Fúze a akvizice Ing. Jan Kovář, Zadražilová
Globalizace světového hospodářství: determinity, dimenze, důsledky. Kulturní specifika managementu multinacionálních firem Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A. Pražská
Interkulturní management Ing. Jitka Odehnalová, Zadražilová
Intervenční opatření EU na trhu zemědělských komodit Ing. Petr Polívka, Drozen
Konkurekceschopnost lidského kapitálu České republiky Muzafar Shodiev, Zadražilová
Konkurenceschopnost českého lidského kapitálu Ing. Zuzana Čechová, Zadražilová
Konkurenceschopnost lidského (sociálního) kapitálu v ČR Ing. Lenka Drličková, Zadražilová
Neuromarketing Ing. Michaela Vlasáková, Bárta
Ochrana spotřebitele Ing. Jiří Zeman, Zadražilová
Ochrana spotřebitele Ing. Ivana Kocová, Drozen
Rozvoj mezinárodních obchodních firem v ČR a jeho ekonomické aspekty Ing. Alexander Lochman, Jindra
Specifické problémy se strategiemi mezinárodního marketingu salvadorských společností exportujících tradiční moučníky jako folkloristický produkt do Spojených států amerických v letech 2004-2006 Gracia María Arévalo Maida, Turnerová
Uplatnění migrantů na českém pracovním trhu a jejich včleňování do společnosti Ing. Jiří Růžička, Zadražilová