Profil katedry

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací je svou orientací zaměřena dvěma směry. Jedním směrem je podnikání v obchodě, a to jak v národních, tak i v mezinárodních souvislostech. Druhým směrem je oblast komerčních komunikací.

V rámci zaměření na podnikání v obchodě je důraz kladen především na pochopení významu odvětví obchodu v národním hospodářství, resp. v Evropské unii. Zároveň se studenti dozvědí, jak funguje obchodní, resp. maloobchodní firma, a to na všech stupních řízení od centrály po provozní jednotku. Profilujícími předměty jsou Retail management a Retail marketing. Na magisterském stupni studia katedra nabízí v této oblasti vedlejší specializaci „Retail Business“. Zároveň má katedra připravenou celou řadu volitelných předmětů, které rozvíjejí základní problematiku podnikání v obchodě.
V rámci zaměření katedry na oblast komerčních komunikací se vytvořené předměty orientují na komplexní pojetí komerčních komunikací  při vysokém stupni uplatnění moderních informačních technologií. V tomto směru katedra nabízí zejména exkluzívní vedlejší specializaci „Komerční komunikace“, na jejíž výuce se podílí i mnoho odborníků z praxe.