Profil VS 2KK

Garant

doc. PhDr. Ing. Vladimír Bárta, CSc.

 

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Komerční komunikace je určena studentům, kteří chtějí získat informace o tom jak komunikovat se spotřebiteli ve světě masových komunikací a nových informačních technologií. Jednotlivé kurzy (5 kurzů) vedlejší specializace jsou lektorovány předními experty z nadnárodních komunikačních agentur, výzkumných organizací, průmyslových a obchodních podniků, médií a pedagogy katedry Obchodního podnikání a komerčních komunikací a Katedry práva. Vedlejší specializace je zformována v souladu s pokyny Edcom (Evropské nadace pro výuku komerčních komunikací), která je součástí Evropské Asociace Komunikačních Agentur se sídlem v Bruselu. Vedlejší specializace Komerční komunikace je organizována v úzké spolupráci s Asociací komunikačních agentur ČR a Asociací Public Relations agentur ČR. Absolventi získají pokročilé znalosti o moderních komerčních komunikacích, které jim umožňují rychlé a bezproblémové zapojení do praxe. Nejlepší absolventi vedlejší specializace obdrží prestižní certifikát Edcom, podepsaný představiteli FMV a AKA.

 

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • budovat a řídit značku (brand);
 • ovlivňovat vztahy mezi komunikační agenturou a zadavatelem komunikace;
 • spolupracovat s interními i externími kreativci (grafiky, textaři, fotografy atd.);
 • plánovat, nakupovat a vyhodnocovat efektivitu medií;
 • spolupracovat s medií v publicitě;
 • spolupracovat s agenturami zaměřenými na výzkumy trhu;
 • vyhodnotit právní problematiku komerčních komunikací;
 • připravit a koordinovat komunikační kampaně.

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • zapojit se do konkurenčního boje světových i tuzemských značek na jednotném trhu EU;
 • všechno to, co umějí absolventi podobných specializací na universitách EU;
 • používat získaných vědomostí k dalšímu profesnímu růstu v praxi.

 

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vzhledem k tomu, že některé materiály a případně přednášky jsou v anglickém jazyce, předpokládá se u studentů znalost angličtiny alespoň na dobré úrovni.

 

Kapacita na semestr

27 studentů.