Profil VS 2MI

Informační a komunikační technologie v praxi

Garant

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

 

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Informační a prezentační technologie v praxi je určena studentům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zejména dovednosti v oblasti využívání běžných i pokročilých funkcí v praxi nejvíce používaných počítačových programů. Student před vstupem do vedlejší specializace nemusí mít s danými programy zkušenosti, ale očekává se jeho aktivní zájem, se kterým bude řešit problémy fiktivní firmy. Výuka se rozvíjí postupně od zvládnutí programů Word, Excel, PowerPoint až po programy Project, Visio, Access, SharePoint, Lync, Outlook, Dynamics CRM.

Využití nabytých znalostí a dovedností je široké a týká se v současné době prakticky jakéhokoliv pracovního místa výkonného či vrcholového manažera, jakéhokoliv odvětví či oboru lidské činnosti. Zároveň absolventi budou schopni skládat zkoušky pro získání certifikátu ECDL.

 

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • posoudit a vysvětlit využití jednotlivých programů při řízení firmy;
  • interpretovat data získaná pomocí analytických nástrojů jednotlivých programů;
  • navrhnout parametry firemních informačních databází.

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • zpracovat texty, vytvořit dokumenty a prezentace;
  • pracovat s informacemi a analyzovat data;
  • řídit projekty, vypracovat diagramy a vizualizovat data;
  • využívat efektivně databáze informací, včetně jejich tvorby;
  • vytvořit webovou stránku a pracovat s multimediálními zdroji;
  • řídit vztah se zákazníky.

 

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

První dva týdny zápisů vedlejších specializací v termínu dle harmonogramu akademického roku se provádí pouze registrace zájmu o vedlejší specializaci. V případě, že v registraci je zájem větší než kapacita vedlejší specializace, jsou přijati studenti v pořadí dle průměrného prospěchu v bakalářském studiu. V dalších týdnech jsou v případě volné kapacity studenti přijímání přímo dle pořadí přihlašování.

 

Kapacita na semestr

20 studentů.