Profil vedlejší specializace

Profil vedlejší specializace Retail Business

Vedlejší specializace Retail Business je určena studentům, kteří si chtějí osvojit praktické znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního retailingu. Studenti se seznámí s odvětvím, které patří mezi nejvýznamnější na vnitřním trhu EU nejenom svým vlastním výkonem, ale i vlivem na dodavatelská odvětví a chování spotřebitele. Absolventi vedlejší specializace pochopí strategie různých typů retailerů – mezinárodních řetězců i lokálních obchodníků, získají specifické znalosti a dovednosti potřebné v tradičním kamenném obchodě a v elektronickém obchodování. Vedlejší specializace ve velké míře využívá ve výuce experty z praxe, kteří přiblíží studentům aktuální trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague