Seznam předmětů

Ident Název Garant
2OP101 Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.
2OP102 Účetnictví obchodní firmy - v praxi Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.
2OP201 Retail Management doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
2OP202 Retail Marketing Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP205 Retail business Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP222 Základy managementu - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP223 Komunikační a prezentační dovednosti - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP224 Osobní rozvoj - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP225 Podnikání, daňová evidence a účetnictví Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.
2OP251 Retail Management - anglicky doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
2OP252 Retail Marketing Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP302 Retail Marketing Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP307 Trénink vyjednávání - anglicky Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP308 Jednání s čínskými obchodními partnery - anglicky Ing. Jitka Volfová, Ph.D.
2OP319 Efektivní komunikace -- německy prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP320 Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP321 Psychologie komunikace pro manažery - anglicky Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D.
2OP322 Obchodní kultura národů Latinské Ameriky - anglicky Ing. Jiří Zeman, Ph.D.
2OP324 Specifika asijského stylu řízení - anglicky Ing. Jitka Volfová, Ph.D.
2OP326 Strategický management a podnikové modely inovací - v angličtině prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP328 Pokročilé techniky finančního řízení: aplikace v mezinárodním prostředí - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP331 Teorie a design organizace - anglicky Ing. Jiří Zeman, Ph.D.
2OP332 Obchodní strategie jako základna pyramidy - anglicky Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP333 Řízení organizace - anglicky Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP336 Globální chování spotřebitele - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP337 Psychologie v organizacích - anglicky Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D.
2OP338 Management napříč kulturami - anglicky Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP339 Startup - business simulace - anglicky Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
2OP340 Online marketing Ing. Alena Filipová, Ph.D.
2OP341 Metody výzkumu v retailu - anglicky Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
2OP342 Maloobchodní války: simulace vyjednávání - anglicky Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
2OP352 Retail Marketing - anglicky Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP354 Supply Chain Management - anglicky Ing. Jiří Zeman, Ph.D.
2OP355 Psychologie v organizacích - německy Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D.
2OP356 Sustainable Supply Chain Management - anglicky Ing. Jiří Zeman, Ph.D.
2OP381 Manažerská informatika 1 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.
2OP382 Manažerská informatika 2 - SharePoint a další aplikace doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
2OP401 Mezinárodní management prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP402 Mezinárodní management prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP403 Oceňování majetku doc. Ing. František Drozen, CSc.
2OP405 Mezinárodní management - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP411 Strategické řízení lidského kapitálu a rozvoj manažerských kompetencí prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP424 Komunikační dovednosti manažera - německy Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP443 Interkulturní komunikace pro manažery - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP445 Public Relations Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP450 Formy a ekonomické řešení úpadku firmy Ing. Miloš Novák, CSc.
2OP451 Praxe v PR agenturách Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP452 Fenomén spotřebitel doc. Ing. PhDr. Vladimír Bárta, CSc.
2OP453 Praktické aspekty mezinárodního zdanění ve vztahu k mezinárodnímu obchodu - anglicky Ing. Alena Filipová, Ph.D.
2OP455 Rétorika ve společenské praxi doc. Ing. František Drozen, CSc.
2OP457 Manažer v interkulturním prostředí - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP458 Strategické řízení lidských zdrojů prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP459 Principy chování organizace prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP461 Morálka v podnikání - anglicky Ing. Jiří Zeman, Ph.D.
2OP462 Řízení složitých organizačních systémů - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP463 Maloobchodní války: simulace vyjednávání - anglicky Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
2OP464 Mezinárodní management v éře globalizace - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP465 Kriminalita bílých límečků - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP466 Budování dodavatelského řetězce v multinacionálním a multikulturním prostředí - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP467 Mezinárodní chování spotřebitele - anglicky Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
2OP482 Manažerská informatika 2 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
2OP483 Manažerská informatika 3 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
2OP484 Manažerská informatika 4 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
2OP521 Retail Management doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
2OP522 Mezinárodní obchodní podnikání prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP523 Etika podnikání v obchodě doc. Ing. František Drozen, CSc.
2OP524 Komunikační dovednosti manažera Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP525 Seminář k Retail Businessu Ing. Alena Filipová, Ph.D.
2OP526 Fashion management Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
2OP527 E-Commerce (B2C) Ing. Alena Filipová, Ph.D.
2OP528 Retail marketing Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP529 Výzkum trhu Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP531 Obchod a podnikání v Číně Ing. Jitka Volfová, Ph.D.
2OP536 Oceňování kulturních statků doc. Ing. František Drozen, CSc.
2OP540 Komerční komunikace a jejich efektivnost Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP541 Chování spotřebitele a psychologie trhu doc. Ing. PhDr. Vladimír Bárta, CSc.
2OP542 Média a mediální strategie Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP543 Řízení značky a Account Management Ing. Milan Postler, Ph.D.
2OP544 Právo a etika v komerčních komunikacích a PR prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
2OP605 Mezinárodní management - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP607 Trénink vyjednávání - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP608 Jednání s čínskými obchodními partnery - anglicky Ing. Jitka Volfová, Ph.D.
2OP609 Retailing v USA - anglicky Ing. Alena Filipová, Ph.D.
2OP611 Strategické řízení lidského kapitálu a rozvoj manažerských kompetencí - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP620 Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu - anglicky Ing. Alena Filipová, Ph.D.
2OP622 Obchodní kultura národů Latinské Ameriky - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP624 Japonský styl řízení - v angličtině prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP625 E-marketing - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP626 Strategický management a podnikové modely inovací - v angličtině prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP627 Obchodní kultura národů Latinské Ameriky - španělsky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP628 Pokročilé techniky finančního řízení: aplikace v mezinárodním prostředí - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP643 Interkulturní komunikace pro manažery - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP653 Praktické aspekty mezinárodního zdanění ve vztahu k mezinárodnímu obchodu - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP657 Manažer v interkulturním prostředí - anglicky doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
2OP658 Strategické řízení lidských zdrojů prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP661 Morálka v podnikání - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP662 Řízení složitých organizačních systémů - anglicky prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
2OP663 Maloobchodní války: simulace vyjednávání - anglicky Ing. Přemysl Průša, Ph.D.