Seznam témat závěrečných prací

Název Vedoucí Typ práce
Behaviorální cílení a jeho využití na internetu doc. Ing. PhDr. Vladimír Bárta, CSc. BP
• Analýza přínosů využívání postupů ECR z pohledu lokálního výrobce (střední / malá firma) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Analýza nákupního chování ve vybrané lokalitě doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Analýza nákupního chování ve vybraném městě nebo oblasti regionu NUTS II Severozápad doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Analýza nákupního chování zákazníků doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Analýza provozně ekonomických ukazatelů vybrané obchodní firmy doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Legislativní úprava dodavatelsko-odběratelských vztahů v ČR a EU doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Logistika vybrané obchodní firmy doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Marketing maloobchodu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Nákupní podmínky v systému životních podmínek obyvatelstva doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Obaly a jejich význam v logistice doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Ochrana zboží v logistickém řetězci doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP203: Organizační struktury obchodních firem a kooperací doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP303: Logistické dodavatelské služby - význam a hodnocení doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP303: Logistika vybrané obchodní firmy doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP303: Outsourcing v logistice obchodní firmy - uplatnění a přínos doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP303: Postavení distribučního centra v logistice obchodní firmy doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP303: Řízení pohybu zboží a zásob ve vybrané obchodní firmě doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
OP303: Systém vyřizování objednávek v logistice vybrané firmy doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Organizační struktura a strategie vybrané obchodní firmy/aliance doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Podnikání v česko-saském příhraničí doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Podnikání vietnamské komunity v maloobchodě FMCG doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Přeshraniční nákupní turistika (Česko-Bavorsko) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Přeshraniční nákupní turistika (Česko-Sasko) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Přeshraniční nákupy českých zákazníků v Bavorsku doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Přeshraniční nákupy českých zákazníků v Sasku doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Řízení vztahů se zákazníky v obchodních řetězcích doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a aktivity nadnárodní společnosti (skupiny) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a činnost aliance ČEPOS doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a činnost aliance Flop Jih doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a činnost aliance Hruška doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a činnost aliance JIP Východočeská doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a činnost dobrovolného řetězce SPAR ve světě doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Struktura a činnost skupiny METRO Grupe A.G. doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Tržní potenciál pro zavedení služby Outsourcing DMS - analýza trhu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Vybavenost ČR moderními maloobchodními formáty v územním průřezu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Využívání inovativních technologií v maloobchodě a logistice doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Využívání moderních technologií zákazníky maloobchodu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Zákaznický servis v logistice firmy Damco doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Analýza přínosů využívání postupů ECR z pohledu lokálního výrobce (střední / malá firma) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Identifikace zboží v logistice doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Marketing maloobchodu a inovační potenciál malých podniků maloobchodu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Obaly a jejich význam v logistice doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Ochrana zboží v logistickém řetězci doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Podmínky rozvoje obchodu ve venkovských oblastech ČR doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Podnikání v česko-saském pohraničí - přeshraniční podnikatelské aktivity doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Poskytování služeb providerů v logistickém řetězci doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Přeshraniční nákupní turistika (Česko-Bavorsko) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Přeshraniční nákupní turistika (Česko-Sasko) doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Přeshraniční nákupy českých zákazníků v Sasku doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Řízení pohybu zboží a zásob ve vybrané obchodní firmě doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Řízení zásob v obchodní firmě doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Srovnání nákupního chování v česko-saském pohraničí doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Struktura a činnost aliance JIP Východočeská doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Technologie RFID EPC a RTLS doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Tržní potenciál pro zavedení služby Outsourcing DMS - analýza trhu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Tvorba farmaceutické distribuční sítě v ČR doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Vlastní téma dle dohody doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Vliv maloobchodu na životní úroveň obyvatelstva doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Využití Category Managementu ve vztazích výroba-obchod doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Využití ECR ve spolupráci výroby a obchodu doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Využívání inovativních technologií v maloobchodě a logistice doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Developerské projekty a klientské změny v nich doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
Etika v podnikání doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
Komodity - jak a proč do nich investovat doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
OP204: Metody kvalitativního výzkumu trhu doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
OP204: Metody kvantitativního výzkumu trhu doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
OP340: Ochrana spotřebitele - pojišťovnictví doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
Vlastní téma dle dohody (i s dalšími učiteli) doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
Analýza reklamní kampaně O2 doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Cena a hodnota ve světě pojišťoven doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Expatrianti v ČR doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Komparace produktů pojišťoven na českém trhu doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Kvalifikační předpoklady pro znaleckou a odhadcovskou činnost (obsazeno) doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Oceňování majetku (dle výběru studenta) doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Ochrana spotřebitele doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Optimalizace obchodních řetězců v ČR doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Vlastní téma dle dohody doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Životní úroveň doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Ahold - analýza společnosti a jejího působení na českém trhu Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Analýza image firmy Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Analýza nákupního centra Chodov (vybrané problémy) Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Analýza obchodní strategie retailingové firmy Globus na českém trhu Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Budování věrnosti zákazníků Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Daňové ráje a jejich důsledky Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Hodnocení nákupního centra Nový Smíchov Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Hudba v komerčním prostředí, její působení na psychiku a nákupní chování člověka Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Komparace prodejních jednotek firmy Tesco a Hypernova Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Management consulting Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Manažerské poradenství (vybrané problémy) Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Marketingová strategie firmy Coca Cola v České Republice Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Marketingová strategie firmy poskytující služby Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
OP203: Praktická aplikace ukazatelů územní vybavenosti maloobchodní sítě Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
OP203: Význam a aplikace matematických přístupů při rozhodování o potřebném počtu obslužného personálu v maloobchodě Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
OP203: Význam zákaznické typologie pro konkrétní firmu a její využití Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Postavení firmy Tesco na trhu, porovnání Česká republika a Velká Británie Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Problematika přijímacího pohovoru ve firmě Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Řízení úvěrového rizika v obchodní společnosti Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Segmentace zákazníků (konkrétní příklad) Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Stimulace pracovníků Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Stimulace pracovníků (vybrané problémy) Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Strategie firmy podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Strategie firmy podnikající v oblasti volnočasových aktivit Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Strategie firmy poskytující služby Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Strategie maloobchodní firmy Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Strategie personální agentury Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
vlastní téma dle dohody s učitelem Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Vliv reklamy na retail Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Získávání, výběr a vzdělávání pracovníků Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Analýza expanze na slovenský trh Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Analýza maloobchodní sítě s potravinami v Kroměříži Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Dopady právních norem na podnikání v maloobchodě Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Efektivní komunikace s cizinci v zaměstnání Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Expanze na zahraniční trh Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Forma spolupráce v mezinárodním obchodě v specifickém sektoru Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Key Account Management Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Komunikační strategie firmy a komunikace se sponzory (konkrétní příklad) Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Kulturní odlišnosti v mezinárodních společnostech Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Přeshraniční mobilita pracovní síly Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Privátní značky jako nástroj konkurence Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Stimulace pracovníků (vybrané problémy) Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Strategie malé maloobchodní firmy Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Strategie malé firmy podnikající v oblasti maloobchodu Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Traceability (vysledovatelnost původu) v segmentu potravin Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Trendy ve vývoji privátních značek v maloobchodě Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
vlastní téma dle dohody s učitelem Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Vůňový marketing Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Využití internetu v komunikaci společnosti Vitana a.s. Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Vývojové trendy v retailingu - Shelf Ready Packaging Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Vznik a vývoj malé firmy podnikající v oblasti stavebnictví Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Značka Renault v rámci světového automobilového průmyslu Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. DP
volné téma Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. BP
Analýza realitního trhu v Praze Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
Komunikační strategie neziskových organizací Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
Kulturní standardy Indie a jejich projevy v pracovním prostředí Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
volné téma Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
Americké kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Britské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
České kulturní standardy z běloruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
České kulturní standardy z ruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
České kulturní standardy z ukrajinské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
České kulturní standardy z vietnamské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
České kulturní standardy ze slovenské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Čínské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Dánské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Finské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Francouzské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Italské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Maďarské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Německé kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Norské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Polské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Portugalské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Přijímací řízení v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Rakouské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Ruské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Španělské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Švédské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Švýcarské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Systém motivace pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Tomáš Baťa a jeho odkaz dnešku doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Turecké kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Americké kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Britské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z běloruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z ruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z ukrajinské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z vietnamské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy ze slovenské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Čínské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Coaching as method for developing human potential doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Dánské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Development of Employees at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity Management at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity management v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Finské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Francouzské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Interkulturní aspekty spolupráce v konkrétní společnosti doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Italské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Koučink jako metoda rozvoje lidí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Maďarské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Německé kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Norské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Odpovědné vůdcovství a jeho podoba v konkrétní firmě doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Organization as a Place Builder doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Polské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Portugalské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Přijímací řízení v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Rakouské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role koučinku v přímém prodeji doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Coaching at Direct Sale doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Women at Top Management of Companies doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role organizace v rozvoji jejího okolí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role žen v managementu v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Rozvoj talentů v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Ruské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Španělské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Švédské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Švýcarské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Systém motivace pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Systém vzdělávání pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Tomáš Baťa a jeho odkaz dnešku doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Turecké kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Women and Leadership doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Certifikace internetového obchodu: Certifikovaný obchod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Elektronické vzdělávání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Elektronický obchod v malé a střední firmě Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Groupware ve firmě: přínosy, efektivita, možnosti aplikace Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Informační systémy ve firmách Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Informační systémy ve firmách, Office 365 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Internet jako prostředek komunikace a propagace firem Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Internet věcí Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Je intranet ve společnostech mrtvý – aktuální trendy ve firemní spolupráci (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Marketingové využití sítě Instagram Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Marketingové využití sítě Pinterest Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Mobilní zařízení v obchodním podnikání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Nasazení cloud technologií v prostředí bank (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Office 365 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Office vs Google Apps (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Pokladní systémy ve spotřebních družstvech - MS Access v praxi Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Popř. jiné téma navržené studentem blízké uvedeným oblastem (po dohodě s vyučujícím) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Práce z domu – současná situace v ČR, trendy ve vzdálené práci (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Práce z domu – současná situace v ČR, trendy ve vzdálené práci (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Prezentace a propagace náboženské obce na internetu - konkrétní obec zajištěna Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Sociální sítě Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Využití cloudových aplikací v podnikání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Využití kancelářského balíku ve firmě Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Využití mobilních zařízení (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Využití profesionálních sociálních sítí ve společnosti (pro toto téma zajištěna firma) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Vývoj elektronického obchodu v ČR ? minulost, současnost, výhled Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Webové prezentace obchodních firem Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Zhodnocení implementace korporátního plánovacího řešení Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. BP
Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Elektronický obchod v malé a střední firmě Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Informační systémy ve firmách Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Informační systémy ve firmách, Office 365 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Internet jako prostředek komunikace a propagace firem Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Internet věcí Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Marketingové využití sociálních sící Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Marketingové využití sociálních sítí Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Mobilní zařízení v obchodním podnikání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Office 365 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Popř. jiné téma navržené studentem blízké uvedeným oblastem (po dohodě s vyučujícím) Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Prezentace a propagace náboženské obce na internetu - konkrétní obec zajištěna Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Projekt zavedení ICT v podniku střední velikosti Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Softwarové vybavení firem Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Softwarové vybavení malých a středních firem Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Využití cloudových aplikací v podnikání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. DP
Potenciál podnikání v oblasti lidského zdraví Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. BP
Behaviorální ekonomie Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Firemní vzdělávání Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Kulturní odlišnosti vybraných skupin Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Kulturní trénink Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Socioekonomická patologie na pracovišti Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Socioekonomická patologie trhu Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Analýza obchodu s originálními náhradními díly v B2B a stanovení vhodné marketingové strategie společnosti Import Volkswagen Group Ing. Jiří Mikeš BP
Marketing nekomerčního projektu: Ladronkafest Ing. Jiří Mikeš BP
Marketing produktu Karel iv. Ing. Jiří Mikeš BP
Marketingové a komunikační strategie Českých aerolinií. Ing. Jiří Mikeš BP
Generace Y v komerčních komunikacích Ing. Jiří Mikeš DP
Implementation of Marketing Strtategy in Eastern Europe Ing. Jiří Mikeš DP
Komunikační trendy kadeřnických studií v EU a ČR Ing. Jiří Mikeš DP
Marketingová strategie firmy Hyundai Ing. Jiří Mikeš DP
Rebranding ČR Ing. Jiří Mikeš DP
Společenská odpovědnost firem a její role v komerčních komunikacích Ing. Jiří Mikeš DP
Společenská odpovědnost v maloobchodě (zaměstnanci) Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Spotřebitelský pohled na privátní značky v retailu Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Spotřebitelský pohled na výrobky cílené na děti Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Dodavatelsko-odběratelské vztahy v retailu z pohledu spotřebitele Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Společenská odpovědnost v maloobchodě (zaměstnanci) Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Spotřebitelský pohled na privátní značky v retailu Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Spotřebitelský pohled na výrobky cílené na děti Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Plýtvání potravinami Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. ZP
Analýza inzertního potenciálu časopisu Rock&Pop Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza kampaně Nové generace pro komunální volby ve Znojmě 2010 Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza komunikační kampaně na bezpečnost silničního provozu. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza komunikačního mixu praček Miele Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza loajality návštěvníků multikina Cinestar Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza marketingové komunikace - Training point (knowledge centrum ČVUT - FEL Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza nástrojov internetu ako média pre marketingové účely Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza nástrojů internetového marketingu se zaměřením na firmy v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza vybrané komunikační kampaně spol. České dráhy,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Aplikace teorie moderní firmy v prostředí společnosti CS Mtrade,s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Biopotraviny v maloobchodních řetězcích na českém trhu Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Budování loajality zákazníka ke značce Linde. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Děti jako cílová skupina - specifika a efekty působení televizní reklamy na děti Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Efektivnost komunikační kampaně na pivo značky Pardál Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Efektivnost věrnostního programu na příkladu vybraného předního výrobce střešních oken. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Francúzsky Paul na trhu Českej republiky: vstup, posobenie a ďalšie možnosti rozvoja tejto siete kaviarní a pekární Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komparace analýzy etické stránky reklamy v ČR a na Slovensku Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komunikační strategie Pepsico cz Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komunikační strategie společnosti s.Oliver Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníka k retailingovému řetězci Teta Drogerie. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníků retailingové firmy - Billa Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníků společnosti Helth Park v Opavě Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníků společnosti Nespresso Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie pro hudební soutěž Skutečná liga Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie spol. Bernard Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie společnosti Tupperware Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie UniCredit Bank Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie značky Scholl Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie pro Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie pro Sportovní klub vodní slalom České Budějovice Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie pro Universitní Sportovní Klub Praha Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie spol. PVK Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová komunikace firmy T-Mobile se zákazníkem Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová komunikace sprchových gelů značky Dova v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová komunikace značky APOGEO Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie festivalu Táborská setkání Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie fotbalového klubu AC Sparta Praha Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie neziskové organizace Chance for Children Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie pro Casino Ambassador Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie pro franchisingový řetězec Potrefená Husa. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie pro značku Zlaté. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie společnosti L ´Oréal. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie společnosti Swarovski. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové a komunikační strategie pro značku Harley Davidson Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové a komunikační strategie Wrigley, s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové a PR strategie dvou farmaceutických firem - komunikace vakcín proti HPV (Silgard a Cervarix) Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové komunikace Cinema City Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové komunikace společnosti České dráhy,a.s, se zaměřením na PR Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingový koncept pro nově vznikajécí film Splněný zen Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingový výzkum českého trhu s biopotravinami Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingový výzkum značky Kubík a její působení na děti. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Multilevel marketing společnosti Amway Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Nástroje PR uvedené na příkladu společnosti RWE. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Návrh marketingové strategie pro bio-pekárnu Kolinger Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Návrh na vylepšení marketingové strategie pro kavárnu CrossCafé Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Negativní reklama a její účinky na cílové skupiny Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Nové trendy v komerčních komunikacích se zaměřením na on-line komunikaci. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
On-line komunikace AIESEC Praha. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
OP204: Analýza okolí retailingové firmy Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
OP204: Loajalita zákazníka k řetězci retailingové firmy Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Porovnání sponzoringových aktivit Rádia Impuls a RockZone 105,9 Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Problematika negativní reklamy a její využití v praxi. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Proces zavádění nových výrobků společnosti McDonald ´s Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Product placement a jeho uplatnění v konkrétním filmu. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Product placement a jeho využití ve filmu 2Bobule Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Public relations v oblasti informačních technologií, PR B2B a B2C Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Působení rozhlasové reklamy obchodu Dobrý koš firmy Allegria Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Působení značky JUPÍK na její cílovou skupinu Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Reklama a její vnímání mladými lidmi. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Reklama v době globalizace Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Retail marketing v oblasti spotřební elektroniky. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sales promotion a její aplikace ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Specifika a analýza B2B marketingové strategie kosmetické firmy Heitland a Petre, s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoring MS ve fotbale 2010. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoring v oblasti finanční sféry. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoring ve fotbale na příkladu FK Olympie Týn nad Vltavou Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoringové aktivity společností energetické skupiny RWE se zaměřením na podporu české kinematografie Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Typológia zákazníkov spoločnosti World Class Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv mezinárodních marketingových projektů pro mládež na jejich účastníky v oblasti sídelního rozmístění. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv reklamy na spotřebitelské chování dětí Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv reklamy na stravovací zvyklosti dětí a její regulace Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv televizní reklamy na vnímání dětí Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv věrnostních programů na loajalitu zákazníků Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vnímání značky Sam u cílových skupin Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Využití marketingových komunikací při propagaci kondomů Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vývoj produktů v neziskových organizacích (na příkladu AIESEC). Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Výzkum trhu v České republice a jeho vývoj. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Výzkum účinnosti inzerce v časopisu Joy Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Změny v chování klientů v oblasti pronájmu a prodeje nemovitostí v Praze v době krize. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza inzertního potenciálu časopisu Rock&Pop Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza komunikace značky Harry Potter Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza komunikační kampaně ministerstva dopravy "Nemyslíš, zaplatíš". Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza komunikační kampaně společnosti Billa Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza launch kampaně Honda CRV v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza marketingovej komunikácie spoločnosti Diesel Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza marketingových komunikací vybraných nových bank na českém trhu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza on-line komunikačního mixu společnosti Danone a návrh na jeho zefektivnění. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza postojů veřejnosti k reklamě v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza věrnostního programu spol. AMBI CZ Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza vývoje reklamních výdajů v závislosti na vývoji HDP Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Brand equity v kategorii jogurtů na českém trhu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
BTL marketingové komunikace a jejich význam pro budování značky. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
BTL marketingové komunikační aktivity jako stimul k nákupu, aplikace na značku Coca Cola. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Cenový výzkum zvoleného výrobku udržitelná spotřeba (role komerčních komunikací) Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Design test vybraného potravinářského výrobku Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Dítě jako spotřebitel a jeho vliv na rozhodovací procesy dospělých Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Dopad krize na trh nemovitostí v regionu Prahy a změny v chování partnerů Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Fenomen spolutvorby a jeho použití v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Formy komerčních komunikací v televizi a jejich uplatnění Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
In-store komunikace ve společnosti Ahold ČR, a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
In-store marketing a jeho uplatnění ve společnosti Ahold Czech republic, a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komparace positioningu jednotlivých produktových řad značky Concha y Toro Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komparace spotřebního chování v České republice a Irsku Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komparace spotřebního chování v ČR a v Německu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikace Lisabonské smlouvy veřejnosti před její ratifikací Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie nové plastové lahve společnosti Coca Cola. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie recyklace a sběru lahví Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie zámku Berchtold. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie značky Ford Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Launch nového brandu do komoditizované kategorie Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Launch nového produktu v řadě BeBe Dobré ráno Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketing v oblasti počítačové podpory a poradenství v aplikaci na zahraniční společnost. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová a komunikační strategie pro firmu Data Mind,s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová a komunikační strategie pro portfolio značek piva Plzeňského Prazdroje Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová analýza trhu luxusní profesionální péčí pro vlasy a vlasovou pokožku v Čechách a na Slovensku. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová analýza značky Yves Saint Laurant v portfoliu společnosti L´Oréal Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie lyžařské školy School 4 fun. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pojišťovny Generali Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pro značku VOIVO. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pro značku Zlaté. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pro značlu VOIVO. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie společnosti Vitana,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie VOYO.cz Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané firmy Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané mezinárodní společnosti Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie zaměstnaneckých programů ve společnosti Telefonica Czech Republic,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie značky Listerine Smart Rinse Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingové a komerční komunikace CK Čedok. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingové komunikace v bankovnictví v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingové komunikace ve veřejném sektoru na příkladu vybrané základní školy Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Mediální plánování a jeho využití v komerčních komunikacích. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Mike Tyson v ČR – public relations před plánovaným příletem a následná krizová komunikace. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Mobilní marketing jako prodejní kanál Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Náboženství a náboženské symboly v komerčních komunikacích Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nástroje komerčních komunikací vybrané firmy a jejich využití v praxi Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nástroje prohlubování věrnosti zákazníka v oblasti bankovních služeb. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh In-store komunikace pro nový způsob prodeje nápoje Coca Cola Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh komunikační strategie pro portál mepojisteni.cz Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh komunikační strategie společnosti Tim Hortons při vstupu na český trh Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh marketingové strategie pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům Um Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh marketingové strategie pro studentskou neziskovou organizaci IFMSA CZ Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh marketingového plánu a marketingové strategie firmy Sabores s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh on-line marketingové strategie internetového projektu e2shop.cz Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh optimálního modelu e-komunikace pro divizi mikroskopů a průmyslových endoskopů společnosti Olympus Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh PR strategie pro společnost AGRO-partner s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nová média a jejich uplatnění v osvětových kampaních Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nové trendy v marketingových komunikacích Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
On-line marketing - princip aukce mění svět reklamy. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Porovnanie marketingových aktivít spoločnosti Kofola a spoločnosti Coca Cola. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
POS marketing z pohledu dodavatele - spol. Willson & Brown Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Positioning značky Carla Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Positioning značky Champagne Taittinger na českém trhu a její vývoj Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Positioning značky World Class Czech Republic Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Pozitivní ovlivňování sféry cestovního ruchu v oblasti marketingu vlivem inovativních technologií. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
PR aktivity agentury CzechInvest jako nástroj podpory investic. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
PR strategie plaveckého oddílu TJ Pozemstav Prostějov Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Příprava a vstup nového produktu České pošty na náš trh Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Product placement - metody měření a vyhodnocování Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Product Placement ve vybraném díle Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Produktový marketing banky Air bank Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Propagace internetové cestovní agentury Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Regulace reklamy se zaměřením na zobrazování žen Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Reklama vs. PR v době ekonomické krize. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Relaunch značky Frisco s důrazem na komunikační strategii. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Repositioning produktové řady Blaťácké Zlato Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Repositioning značky Scholl Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Role prémiové značky v produktovém portfoliu společnosti Philip Morris. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Rozšíření produktové řady značky Lucky Strike Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Segmentace spotřebitelů na trhu piva v ČR. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Skúsenosti z uvedenia značky Dettol na Slovensku a možnosti ich uplatnenia na českom trhu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Smyslový a emoční marketing. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Social Guerilla marketing Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Sociální sítě a jejich využití v marketingu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Specifika marketingových komunikací na B2B trhu společnosti Apogeo Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Specifika marketingových komunikací společnosti Red Bull a jejich vliv na spotřebitele Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategické řízení a budování značky Pilsner Urquell Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategické řízení značky Kofola Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategický marketingový rámec značky Zlaté Opavia Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategie komunikace s veřejností společnosti Severočeské doly. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategie značky Vichy se zaměřením na český trh. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Tvorba komunikační kampaně v době finanční krize na příkladu spol. Vodafone Czech Republic a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Tvorba marketingové strategie 1.Vox,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Tvorba marketingovej stratégie internetového obchodu Quercus Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Typologie zákazníka zvoleného nákupního centra Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Úloha spotřebitelských soutěží v komerčních komunikacích. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Umělec jako značkové zboží Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Věrnostní program maloobchodního řetězce Tesco - Clubcard Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Vlastní téma dle dohody Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Vliv podlinkových aktivit na vývoj značky Rexona na českém trhu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Vliv product placementu ve filmech a počítačových hrách na rozhodování spotřebitele. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití neuromarketingu při analýze vybrané reklamní kampaně Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití neuromarketingu při analýze vybrané reklamní kampaně. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití on-line technologií na prezentaci hostelu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití virálního marketingu v komerčních komunikacích Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využívání mediatypů v FMCG kategorii - jogurtové výrobky Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum image značky L´Oréal v segmentu studentů v Belgii. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum účinnosti komerčního inzerátu ve vybraném časopise Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum vnímání značky Palette. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum značky GE Money - rebranding a olympijská kampaň Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Význam hudební složky v reklamním spotu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Význam in-store promotion při zavedení značky Nescafé Dolce Gusto na český trh Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Význam positingu značky s aplikací na Google Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Zásady dobré reklamy v kategorii FMCG. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Zhodnocení sponzoringových aktivit partnerů seriálu závodů Kolo pro život Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Typologie uživatelů Internetu ve vazbě na komunikaci komodity PET FOOD. Ing. Milan Postler, Ph.D. ZP
Vliv světové ekonomické krize na velkoobchod Makro Cash&Carry v České republice Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Analýza dat z pokladních systémů v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza loajality s vybraným produktem či službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza marketingové strategie cyklistického klubu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza marketingové strategie vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza pokladních systému pro EET Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza rodinného podnikání v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza strategie e-shopů s potravinami Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza věrnostního programu vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Družstva jako forma podnikání v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Měření spokojenosti s vybraným produktem či službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
On-line nakupování potravin na českém trhu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Sociální podnikání (v retailu) Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Vlastní téma Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Vývoj nového produktu či služby a jeho testování Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Značky kvality potravin na českém trhu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
CRM systémy Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Elektronické vzdělávání Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Informační systém v podniku Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Informatická gramotnost absolventů základních a středních škol Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Podnïkatelský záměr zřízení testovací místrnosti ECDL Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Podnikatelský záměr zřízení testovací místnosti pro ECDL testování Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Propagace firmy na internetu Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Téma navržené studentem, které souvisí s informatikou Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Téma navržené studentem, které souvisí s vypsanými tématy Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Využití sociálních sítí ve firmě Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Využívání cloudových technologií v podnicích Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Zavádění informačního systému v podniku Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
Zavádění informačního systému ve firmě Ing. Ivana Topolová, Ph.D. BP
CRM systémy Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Elektronické vzdělávání Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Informační systém v podniku Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Informatická gramotnost absolventů základních a středních škol Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Propagace firmy na internetu Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Téma navržené studentem, které souvisí s informatikou Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Využití sociálních sítí ve firmě Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Využívání cloudových technologií v podnicích Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Zavádění informačního systému v podniku Ing. Ivana Topolová, Ph.D. DP
Automotive Corporate Strategy in CEE prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
E-commerce v retailingu prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Evolvement of knowledge clusters prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Franchisingové sítě prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Investování formou venture kapitálu a private equity prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Lokalizace produktu pro český trh. Školící systém TalentLMS. - téma zadané společností SimpleJohn, které je možné spojit i se stáží prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Podnikatelská etika ve světle finanční krize prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Společenská odpovědnost korporací prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Společenská odpovědnost. Návrh strategie pro VŠE prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Trh e-learningu v německých výrobních firmách - téma zadané společností SimpleJohn, je možné je spojit i s odbornou praxí prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Venture capital a private equity. Příprava informační kampaně. prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Instituce ochrany spotřebitele - komparace dvou vybraných zemí Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Instituce ochrany spotřebitele - komparace ve vybraných zemích EU Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Vlastní téma Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
volné téma Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Plýtvání potravinami Ing. Jiří Zeman, Ph.D. DP
Vlastní téma Ing. Jiří Zeman, Ph.D. DP