Seznam témat závěrečných prací

Název Vedoucí Typ práce
Retail - in-store komunikace - obchodní logistika - obchodní strategie firmy - logistické služby doc. Ing. Petr Cimler, CSc. BP
Retail - in-store komunikace - obchodní logistika - obchodní strategie firmy - logistické služby doc. Ing. Petr Cimler, CSc. DP
Etika v podnikání doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
OP340: Ochrana spotřebitele - pojišťovnictví doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
Vlastní téma dle dohody (i s dalšími učiteli) doc. Ing. František Drozen, CSc. BP
Cena a hodnota ve světě pojišťoven doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Komparace produktů pojišťoven na českém trhu doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Oceňování majetku (dle výběru studenta) doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Ochrana spotřebitele doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Vlastní téma dle dohody doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
Životní úroveň doc. Ing. František Drozen, CSc. DP
vlastní téma dle dohody s učitelem Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
vlastní téma dle dohody s učitelem Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Daňové ráje a jejich důsledky Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Daňový ráj Kypr a specifika mezinárodního obchodu na tomto ostrově Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Marketingová strategie firmy Coca Cola v České Republice Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Řízení úvěrového rizika v obchodní společnosti Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. BP
Značka Renault v rámci světového automobilového průmyslu Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. DP
volné téma Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. BP
Analýza realitního trhu v Praze Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
Komunikační strategie neziskových organizací Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
Kulturní standardy Indie a jejich projevy v pracovním prostředí Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
volné téma Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. DP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Britské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z běloruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z ruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z ukrajinské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z vietnamské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy ze slovenské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Coaching as method for developing human potential doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Dánské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Development of Employees at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity Management at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity management v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Finské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Francouzské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Italské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Koučink jako metoda rozvoje lidí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Maďarské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Norské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Odpovědné vůdcovství a jeho podoba v konkrétní firmě doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Organization as a Place Builder doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Polské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Portugalské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role koučinku v přímém prodeji doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Coaching at Direct Sale doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Women at Top Management of Companies doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role organizace v rozvoji jejího okolí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role žen v managementu v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Ruské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Španělské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Švédské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Systém vzdělávání pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Turecké kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Women and Leadership doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Elektronické vzdělávání doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Internet věcí a jeho využití doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Mobilní aplikace doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Nasazení cloud technologií na školách doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Práce z domu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití aplikace Teams ve firmě doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití Business Intelligence doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití cloudových technologií v podnikání doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. DP
Ekonomika daru Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. BP
Intercultural Communication Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. BP
Kulturní standardy Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. BP
Psychology in Organizations Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. BP
Behaviorální ekonomie Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Ekonomika daru Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Firemní vzdělávání Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Kulturní odlišnosti vybraných skupin Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Kulturní standardy Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Kulturní trénink Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Socioekonomická patologie na pracovišti Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Socioekonomická patologie trhu Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. DP
Společenská odpovědnost v maloobchodě (zaměstnanci) Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Spotřebitelský pohled na privátní značky v retailu Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Spotřebitelský pohled na výrobky cílené na děti Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Dodavatelsko-odběratelské vztahy v retailu z pohledu spotřebitele Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Společenská odpovědnost v maloobchodě (zaměstnanci) Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Spotřebitelský pohled na privátní značky v retailu Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Spotřebitelský pohled na výrobky cílené na děti Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Plýtvání potravinami Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. ZP
Analýza inzertního potenciálu časopisu Rock&Pop Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza kampaně Nové generace pro komunální volby ve Znojmě 2010 Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza komunikační kampaně na bezpečnost silničního provozu. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza komunikačního mixu praček Miele Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza loajality návštěvníků multikina Cinestar Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza marketingové komunikace - Training point (knowledge centrum ČVUT - FEL Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza nástrojov internetu ako média pre marketingové účely Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza nástrojů internetového marketingu se zaměřením na firmy v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza vybrané komunikační kampaně spol. České dráhy,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Aplikace teorie moderní firmy v prostředí společnosti CS Mtrade,s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Biopotraviny v maloobchodních řetězcích na českém trhu Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Budování loajality zákazníka ke značce Linde. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Děti jako cílová skupina - specifika a efekty působení televizní reklamy na děti Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Efektivnost komunikační kampaně na pivo značky Pardál Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Efektivnost věrnostního programu na příkladu vybraného předního výrobce střešních oken. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Francúzsky Paul na trhu Českej republiky: vstup, posobenie a ďalšie možnosti rozvoja tejto siete kaviarní a pekární Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komparace analýzy etické stránky reklamy v ČR a na Slovensku Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komunikační strategie Pepsico cz Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komunikační strategie společnosti s.Oliver Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníka k retailingovému řetězci Teta Drogerie. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníků retailingové firmy - Billa Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníků společnosti Helth Park v Opavě Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Loajalita zákazníků společnosti Nespresso Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie pro hudební soutěž Skutečná liga Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie spol. Bernard Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie společnosti Tupperware Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie UniCredit Bank Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a komunikační strategie značky Scholl Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie pro Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie pro Sportovní klub vodní slalom České Budějovice Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie pro Universitní Sportovní Klub Praha Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová a PR strategie spol. PVK Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová komunikace firmy T-Mobile se zákazníkem Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová komunikace sprchových gelů značky Dova v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová komunikace značky APOGEO Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie festivalu Táborská setkání Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie fotbalového klubu AC Sparta Praha Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie neziskové organizace Chance for Children Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie pro Casino Ambassador Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie pro franchisingový řetězec Potrefená Husa. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie pro značku Zlaté. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie společnosti L ´Oréal. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingová strategie společnosti Swarovski. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové a komunikační strategie pro značku Harley Davidson Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové a komunikační strategie Wrigley, s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové a PR strategie dvou farmaceutických firem - komunikace vakcín proti HPV (Silgard a Cervarix) Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové komunikace Cinema City Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingové komunikace společnosti České dráhy,a.s, se zaměřením na PR Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingový koncept pro nově vznikajécí film Splněný zen Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingový výzkum českého trhu s biopotravinami Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Marketingový výzkum značky Kubík a její působení na děti. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Multilevel marketing společnosti Amway Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Nástroje PR uvedené na příkladu společnosti RWE. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Návrh marketingové strategie pro bio-pekárnu Kolinger Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Návrh na vylepšení marketingové strategie pro kavárnu CrossCafé Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Negativní reklama a její účinky na cílové skupiny Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Nové trendy v komerčních komunikacích se zaměřením na on-line komunikaci. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
On-line komunikace AIESEC Praha. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
OP204: Analýza okolí retailingové firmy Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
OP204: Loajalita zákazníka k řetězci retailingové firmy Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Porovnání sponzoringových aktivit Rádia Impuls a RockZone 105,9 Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Problematika negativní reklamy a její využití v praxi. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Proces zavádění nových výrobků společnosti McDonald ´s Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Product placement a jeho uplatnění v konkrétním filmu. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Product placement a jeho využití ve filmu 2Bobule Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Public relations v oblasti informačních technologií, PR B2B a B2C Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Působení rozhlasové reklamy obchodu Dobrý koš firmy Allegria Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Působení značky JUPÍK na její cílovou skupinu Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Reklama a její vnímání mladými lidmi. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Reklama v době globalizace Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Retail marketing v oblasti spotřební elektroniky. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sales promotion a její aplikace ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Specifika a analýza B2B marketingové strategie kosmetické firmy Heitland a Petre, s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoring MS ve fotbale 2010. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoring v oblasti finanční sféry. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoring ve fotbale na příkladu FK Olympie Týn nad Vltavou Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Sponzoringové aktivity společností energetické skupiny RWE se zaměřením na podporu české kinematografie Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Typológia zákazníkov spoločnosti World Class Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv mezinárodních marketingových projektů pro mládež na jejich účastníky v oblasti sídelního rozmístění. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv reklamy na spotřebitelské chování dětí Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv reklamy na stravovací zvyklosti dětí a její regulace Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv televizní reklamy na vnímání dětí Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vliv věrnostních programů na loajalitu zákazníků Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vnímání značky Sam u cílových skupin Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Využití marketingových komunikací při propagaci kondomů Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Vývoj produktů v neziskových organizacích (na příkladu AIESEC). Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Výzkum trhu v České republice a jeho vývoj. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Výzkum účinnosti inzerce v časopisu Joy Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Změny v chování klientů v oblasti pronájmu a prodeje nemovitostí v Praze v době krize. Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Analýza inzertního potenciálu časopisu Rock&Pop Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza komunikace značky Harry Potter Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza komunikační kampaně ministerstva dopravy "Nemyslíš, zaplatíš". Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza komunikační kampaně společnosti Billa Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza launch kampaně Honda CRV v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza marketingovej komunikácie spoločnosti Diesel Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza marketingových komunikací vybraných nových bank na českém trhu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza on-line komunikačního mixu společnosti Danone a návrh na jeho zefektivnění. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza postojů veřejnosti k reklamě v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza věrnostního programu spol. AMBI CZ Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Analýza vývoje reklamních výdajů v závislosti na vývoji HDP Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Brand equity v kategorii jogurtů na českém trhu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
BTL marketingové komunikace a jejich význam pro budování značky. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
BTL marketingové komunikační aktivity jako stimul k nákupu, aplikace na značku Coca Cola. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Cenový výzkum zvoleného výrobku udržitelná spotřeba (role komerčních komunikací) Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Design test vybraného potravinářského výrobku Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Dítě jako spotřebitel a jeho vliv na rozhodovací procesy dospělých Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Dopad krize na trh nemovitostí v regionu Prahy a změny v chování partnerů Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Fenomen spolutvorby a jeho použití v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Formy komerčních komunikací v televizi a jejich uplatnění Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
In-store komunikace ve společnosti Ahold ČR, a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
In-store marketing a jeho uplatnění ve společnosti Ahold Czech republic, a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komparace positioningu jednotlivých produktových řad značky Concha y Toro Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komparace spotřebního chování v České republice a Irsku Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komparace spotřebního chování v ČR a v Německu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikace Lisabonské smlouvy veřejnosti před její ratifikací Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie nové plastové lahve společnosti Coca Cola. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie recyklace a sběru lahví Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Komunikační strategie zámku Berchtold. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Launch nového brandu do komoditizované kategorie Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Launch nového produktu v řadě BeBe Dobré ráno Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketing v oblasti počítačové podpory a poradenství v aplikaci na zahraniční společnost. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová a komunikační strategie pro firmu Data Mind,s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová a komunikační strategie pro portfolio značek piva Plzeňského Prazdroje Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová analýza trhu luxusní profesionální péčí pro vlasy a vlasovou pokožku v Čechách a na Slovensku. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová analýza značky Yves Saint Laurant v portfoliu společnosti L´Oréal Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie lyžařské školy School 4 fun. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pojišťovny Generali Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pro značku VOIVO. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pro značku Zlaté. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie pro značlu VOIVO. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie společnosti Vitana,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie VOYO.cz Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané firmy Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané mezinárodní společnosti Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie zaměstnaneckých programů ve společnosti Telefonica Czech Republic,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingová strategie značky Listerine Smart Rinse Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingové a komerční komunikace CK Čedok. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingové komunikace v bankovnictví v ČR Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Marketingové komunikace ve veřejném sektoru na příkladu vybrané základní školy Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Mediální plánování a jeho využití v komerčních komunikacích. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Mike Tyson v ČR – public relations před plánovaným příletem a následná krizová komunikace. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Mobilní marketing jako prodejní kanál Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Náboženství a náboženské symboly v komerčních komunikacích Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nástroje komerčních komunikací vybrané firmy a jejich využití v praxi Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nástroje prohlubování věrnosti zákazníka v oblasti bankovních služeb. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh In-store komunikace pro nový způsob prodeje nápoje Coca Cola Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh komunikační strategie pro portál mepojisteni.cz Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh komunikační strategie společnosti Tim Hortons při vstupu na český trh Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh marketingové strategie pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům Um Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh marketingové strategie pro studentskou neziskovou organizaci IFMSA CZ Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh marketingového plánu a marketingové strategie firmy Sabores s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh on-line marketingové strategie internetového projektu e2shop.cz Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh optimálního modelu e-komunikace pro divizi mikroskopů a průmyslových endoskopů společnosti Olympus Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Návrh PR strategie pro společnost AGRO-partner s.r.o. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nová média a jejich uplatnění v osvětových kampaních Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Nové trendy v marketingových komunikacích Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
On-line marketing - princip aukce mění svět reklamy. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Porovnanie marketingových aktivít spoločnosti Kofola a spoločnosti Coca Cola. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
POS marketing z pohledu dodavatele - spol. Willson & Brown Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Positioning značky Carla Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Positioning značky Champagne Taittinger na českém trhu a její vývoj Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Positioning značky World Class Czech Republic Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Pozitivní ovlivňování sféry cestovního ruchu v oblasti marketingu vlivem inovativních technologií. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
PR aktivity agentury CzechInvest jako nástroj podpory investic. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
PR strategie plaveckého oddílu TJ Pozemstav Prostějov Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Příprava a vstup nového produktu České pošty na náš trh Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Product placement - metody měření a vyhodnocování Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Product Placement ve vybraném díle Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Produktový marketing banky Air bank Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Propagace internetové cestovní agentury Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Regulace reklamy se zaměřením na zobrazování žen Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Reklama vs. PR v době ekonomické krize. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Relaunch značky Frisco s důrazem na komunikační strategii. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Repositioning produktové řady Blaťácké Zlato Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Repositioning značky Scholl Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Role prémiové značky v produktovém portfoliu společnosti Philip Morris. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Rozšíření produktové řady značky Lucky Strike Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Segmentace spotřebitelů na trhu piva v ČR. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Skúsenosti z uvedenia značky Dettol na Slovensku a možnosti ich uplatnenia na českom trhu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Smyslový a emoční marketing. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Social Guerilla marketing Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Sociální sítě a jejich využití v marketingu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Specifika marketingových komunikací na B2B trhu společnosti Apogeo Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Specifika marketingových komunikací společnosti Red Bull a jejich vliv na spotřebitele Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategické řízení a budování značky Pilsner Urquell Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategické řízení značky Kofola Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategický marketingový rámec značky Zlaté Opavia Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategie komunikace s veřejností společnosti Severočeské doly. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Strategie značky Vichy se zaměřením na český trh. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Tvorba komunikační kampaně v době finanční krize na příkladu spol. Vodafone Czech Republic a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Tvorba marketingové strategie 1.Vox,a.s. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Tvorba marketingovej stratégie internetového obchodu Quercus Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Typologie zákazníka zvoleného nákupního centra Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Úloha spotřebitelských soutěží v komerčních komunikacích. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Umělec jako značkové zboží Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Věrnostní program maloobchodního řetězce Tesco - Clubcard Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Vliv podlinkových aktivit na vývoj značky Rexona na českém trhu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Vliv product placementu ve filmech a počítačových hrách na rozhodování spotřebitele. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití neuromarketingu při analýze vybrané reklamní kampaně Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití neuromarketingu při analýze vybrané reklamní kampaně. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití on-line technologií na prezentaci hostelu. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využití virálního marketingu v komerčních komunikacích Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Využívání mediatypů v FMCG kategorii - jogurtové výrobky Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum image značky L´Oréal v segmentu studentů v Belgii. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum účinnosti komerčního inzerátu ve vybraném časopise Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum vnímání značky Palette. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Výzkum značky GE Money - rebranding a olympijská kampaň Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Význam hudební složky v reklamním spotu Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Význam in-store promotion při zavedení značky Nescafé Dolce Gusto na český trh Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Význam positingu značky s aplikací na Google Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Zásady dobré reklamy v kategorii FMCG. Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Zhodnocení sponzoringových aktivit partnerů seriálu závodů Kolo pro život Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Typologie uživatelů Internetu ve vazbě na komunikaci komodity PET FOOD. Ing. Milan Postler, Ph.D. ZP
Analýza dat z pokladních systémů v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza loajality s vybraným produktem či službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza marketingové strategie vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza pokladních systému pro EET Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza rodinného podnikání v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza strategie e-shopů s potravinami Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Analýza věrnostního programu vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Družstva jako forma podnikání v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Měření spokojenosti s vybraným produktem či službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
On-line nakupování potravin na českém trhu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Sociální podnikání (v retailu) Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Vlastní téma Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Vývoj nového produktu či služby a jeho testování Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Značky kvality potravin na českém trhu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Lokalizace produktu pro český trh. Školící systém TalentLMS. - téma zadané společností SimpleJohn, které je možné spojit i se stáží prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Společenská odpovědnost korporací prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP
Trh e-learningu v německých výrobních firmách - téma zadané společností SimpleJohn, je možné je spojit i s odbornou praxí prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. DP