Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Úspěch studentů v soutěži POPAI Students Awards

Související stránky

POPAI - vítězný tým

Studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze Fakulty mezinárodních vztahů ovládli soutěž
POPAI STUDENTS AWARDS 2016

Ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 byly vyhlášeny v Kongresovém centru U Hájků, v Praze 1 v rámci gala večera výsledky soutěže Popai Students Awards 2016. Ve studentské kategorii: Návrh in-store komunikační kampaně dle zadání (briefu) společnosti Nestlé Česko – Orion Margot obsadily první tři místa studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze, které zpracovaly svůj projekt v rámci předmětu Retail Marketing.

 

1. místo
Název práce: In-store kampaň Orion MARGOT pro rok 2017
Autoři: Pavel Dostál, David Medlík, Dominika Říhová, Klára Skopalová, Klára Vlachová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

2. místo
Název práce: Ostrov Margotek
Autoři: Maria Fedoranyč, Veronika Klimková, Milan Polák, Tamara Sumegová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

3. místo
Název práce: Kampaň Orion Margot pro rok 2017
Autoři: Tomáš Ježek, Vivienne Makumbirofa, Karin Paprčiaková, Jakub Plánka, Asim Valiyev
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů.

Studenti vytvořili návrh in-store komunikační strategie pro čokoládovou tyčinku Margot. Jury složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo in-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Všichni studenti v předmětu Retail Marketing, pod vedením Ing. Milana Postlera, Ph.D. – garanta kurzu, obdrželi pro letní semestr akademického roku 2015/2016 zadání, které připravila společnost Nestlé Česko pro soutěž Popai Students Awards 2016, ke zpracování jako celo-semestrální případovou studii z praxe. Téma zpracovávali 5 – 6 členné týmy studentů. Do uvedené soutěže se přihlásilo celkem 11 studentských týmů. Z Vysoké školy ekonomické v Praze se dobrovolně přihlásilo pět studentských týmů – všechny týmy byly z Fakulty mezinárodních vztahů a případovou studii zpracovaly v rámci předmětu Retail Marketing. Soutěže se dále zúčastnily dva týmy z Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a čtyři týmy ze Střední školy vizuální tvorby z Hradce Králové. Studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze se zúčastnily soutěže Popai Students Awards v rámci předmětu Retail Marketing již potřetí za sebou a vždy některý z nich zvítězil.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané praxí. V rámci spolupráce přednáší v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, sales promotion, in-store marketing, retail audit, on-line komunikaci a obchodování. Úspěch studentů je výzvou pro budoucí studenty letního semestru v předmětu Retail Marketing, kteří též obdrží zadání z praxe pro výše uvedenou soutěž. Soutěž je otevřená všem studentům z Vysoké školy ekonomické, kteří mají o danou problematiku zájem, rádi soutěží a samozřejmě chtějí vyhrát.