VS 2MI Informační a komunikační technologie v praxi

Manažerská informatika

Vyučující

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

garant vedlejší specializace

Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

Ing. Ivana Topolová, Ph.D.

Ing. Ivana Topolová, Ph.D.

Proč studovat vedlejší specializaci

 1. Výuka aplikace software, který se využívá ve firmách, kde již pracujete nebo budete pracovat.

 2. Široký přehled o aplikačním software. Ajťáci ve firmě Vás neobalamutí.

 3. Málo teorie, maximum praktických dovedností.

 4. Pro všechny předměty společná případová studie z fiktivní firmy Encián. 

 5. Účelově připravené učební texty přesně dle osnovy výuky bezplatně k dispozici v elektronické formě.

 6. Moderní prostředky výuky: interaktivní tabule, e-learning (prezentace, výuková videa).

 7. Záznamy výuky (obě plochy, zvuk, video), které je možné v případě nepřítomnosti, opakování před testem, před státní zkouškou prohlížet.

 8. Vedlejší specializaci je možné zvládnout v jednom semestru.

 9. Výuka probíhá převážně v ranních hodinách. Je tedy možné souběžně plnit povinnosti v zaměstnání.

 10. Průběžné vyžadování dílčích bodovaných aktivit (domácí úkoly, testy, seminární práce), závěrečné hodnocení bez stresu.

 11. Dlouholeté zkušenosti vyučujících z výuky aplikací ve škole i na školeních v praxi.

 12. Možnost získání certifikátu ECDL za finančně zvýhodněných podmínek.

 13. Spolupráce s neziskovými organizacemi. Tvorba seminárních prací přímo ve firmách.

 14. Uplatnění absolventů vedlejší specializace i ve firmách, které konzultují a školí software.

O vedlejší specializaci

Profil vedlejší specializace

Video představení vedlejší specializace

 1. Pro koho je VS určena
 2. Předměty VS
 3. Zdroje software
 4. Studijní povinnosti
 5. Studijní literatura
 6. Záznamy výuky
 7. Pro praxi
 8. Státní zkouška