Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Workshop o sociálních supermarketech na WU Wien

Související stránky

Ve dnech 13. – 15. 9. 2017 se na Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) uskutečnil workshop o sociálních supermarketech v České republice a v Rakousku. Událost hostil Institut für Handel und Marketing (Institute for Retailing and Marketing) a na akci byly předneseny příspěvky z nejnovějších výzkumů sociálních supermarketů ve vztahu k jejich četnosti, principům a společenské odpovědnosti. Dále byla diskutována možnost využití sociálních supermarketů ke snížení dopadů plýtvání jídlem. Rovněž proběhla návštěva sociálního supermarketu ve Vídni na ulici Neustifftgasse a diskuze s provozovateli této prodejny. Dalšími body programu byla příprava společných publikací a projednání možnosti výukových pobytů pedagogů obou univerzit. Druhý workshop se uskuteční ve dnech 22. – 23. 11. 2017 na VŠE v Praze. Celá akce byla podpořena z projektu č. 79p5 „Sociální supermarkety v Rakousku a v České republice“ v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Sociální supermarkety jsou prodejny, které nabízejí potraviny pro zákazníky s velmi nízkými příjmy. Obchodní model sociálních supermarketů spočívá zejména v nákupu potravin s končícím datem spotřeby od producentů a obchodních řetězců. Tyto potraviny jsou pak dále prodávány s výraznými slevami oproti standardním cenám. Sociální supermarkety fungují v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Rumunsku a Švýcarsku. V České republice je minimálně 40 prodejen, které nesou rysy sociálních supermarketů.

Odkaz na informaci o této akci je dostupný na tomto odkazu: https://www.wu.ac.at/retail/news-hum/detail/kooperation-mit-der-wirtschaftsuniversitaet-vse-prag/