Spolupráce s Alza.cz

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací vyučuje ve spolupráci s Alza.cz, největší českou firmou v oblasti e-commerce, již podruhé nový předmět 2OP527 E-commerce (B2C), a to jednak v rámci své vedlejší specializace Retail Business jako povinný předmět, jednak jako volitelný předmět pro studenty mimo tuto specializaci. Každý týden se výuky účastní někdo z předních manažerů z Alzy (např. Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva, Petr Bena, ředitel Sales & Purchasing, Vladimír Dědek, ředitel webového a mobilního vývoje aj.).

Studenti minulý semestr v předmětu ocenili hlavně propojení školy s praxí, množství nových informací a také to, že měli možnost diskutovat s vrcholovým vedením firmy, s kterým by se (slovy studentů) „za jiných okolností neměli možnost setkat“.

Bližší informace o předmětu viz sylabus, případně filipova@vse.cz